ZJAZD KATEDR RACHUNKOWOŚCI 2017

Miejsce i data

20-22 września 2017 roku

Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań
https://goo.gl/AXI5wh


Hotel Park Poznań 
ul. Abpa A. Baraniaka nr 77
61-131 Poznań
ORGANIZATOR

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr hab. Marek Cieślak, prof. UEP – przewodniczący
dr Maciej Ciołek
mgr Piotr Druszcz - sekretarz
dr Bartłomiej Juras
dr Magdalena Kowalczyk
dr Łukasz Matuszak
mgr Marta Mazurowska
dr Ewa Różańska
dr Marek Wierzbiński

Sekretarz Konferencji
mgr Piotr Druszcz
mail: zkr2017@konf.ue.poznan.pl

Adres korespondencyjny:
Komitet Organizacyjny 
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości 2017
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
 
E-mail: zkr2017@konf.ue.poznan.pl