ZJAZD KATEDR RACHUNKOWOŚCI 2017

Miejsce i data

20-22 września 2017 roku

Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań
https://goo.gl/AXI5wh


Hotel Park Poznań 
ul. Abpa A. Baraniaka nr 77
61-131 Poznań
1. UWAGA! Termin nasyłania artykułów został przesunięty do 15.06.2017r. 19.06.2017 r. do godz. 12.00 dla zarejestrowanych uczestników

HARMONOGRAM*

(*może ulec zmianie)

ŚRODA 20.09.2017

13.00 – 13.45 Ceremonia otwarcia
13.45 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 15.30 16.00 – 16.30 "Procedury w postępowaniu habilitacyjnym i o nadanie tytułu profesora - na co zwrócić uwagę?"

od ok. 19.00 - spotkanie integracyjne

CZWARTEK 21.09.2017

8.00 – 9.00 Rejestracja

9.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.15 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.45 19.30 – ... Uroczysta kolacja

PIĄTEK 22.09.2017

9.00 – 10.30 10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 12.15 – 12.45 Zamknięcie konferencji

13.00 – 14.00 Lunch