ZJAZD KATEDR RACHUNKOWOŚCI 2017

Miejsce i data

20-22 września 2017 roku

Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań
https://goo.gl/AXI5wh


Hotel Park Poznań 
ul. Abpa A. Baraniaka nr 77
61-131 Poznań

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU KATEDR
(szczegółowy program dostępny w pliku *pdf)

 

ŚRODA 20.09.2017
Hotel Mercure Poznań


od 12.00 - rejestracja uczestników

14.30 – 15.15 Ceremonia otwarcia
15.30 - 17.00

17.00 – 17.30 "Procedury w postępowaniu habilitacyjnym i o nadanie tytułu profesora - na co zwrócić uwagę?"

od ok. 19.00 - spotkanie integracyjne (restauracja Winestone, hotel Mercure)

CZWARTEK 21.09.2017
Hotel Mercure Poznań

8.00 – 9.00 Rejestracja

9.00 – 10.30

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

12.15 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.45

17.00 - 19.00

19.30 – ... Uroczysta kolacja (restauracja Winestone, hotel Mercure)

PIĄTEK 22.09.2017
Miejsce: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Ziębicka 18

10.00 – 11.30

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15

13.15 – 13.30 Zamknięcie konferencji

13.30 - Lunch

Wyjazd uczestników
Organizatorzy zapewniają transport z/do centrum Poznania (w najbliższym czasie zostanie do wszystkich uczestników rozesłana ankieta dotycząca preferencji transportowych)