ZJAZD KATEDR RACHUNKOWOŚCI 2017

Miejsce i data

20-22 września 2017 roku

Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań
https://goo.gl/AXI5wh


Hotel Park Poznań 
ul. Abpa A. Baraniaka nr 77
61-131 Poznań
1. UWAGA! Termin nasyłania artykułów został przesunięty do 15.06.2017r. 19.06.2017 r. do godz. 12.00 dla zarejestrowanych uczestników

Informacje o publikacji

      Artykuły, które nie zostaną opublikowane w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości, po ich stosownym skróceniu, uzyskają możliwość opublikowania w STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (SOEP) lub Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
   

Wskazówki dla Autorów artykułów:

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (SOEP) oraz Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu