ZJAZD KATEDR RACHUNKOWOŚCI 2017

Miejsce i data

20-22 września 2017 roku

Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20
60-829 Poznań
https://goo.gl/AXI5wh


Hotel Park Poznań 
ul. Abpa A. Baraniaka nr 77
61-131 Poznań

Informacje o publikacji

      Artykuły, które nie zostaną opublikowane w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości, po ich stosownym skróceniu, uzyskają możliwość opublikowania w STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (SOEP) lub Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
   

Wskazówki dla Autorów artykułów:

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (SOEP) oraz Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu